117 – Höstskörd (116/180)

Hade det inte varit för att dessa äpplen är totalt oätliga (sura och hårda) så hade det blivit en bra höstskörd

Bookmark the permalink.

Comments are closed.