One Response to Eget tema 3 – På en stubbe (31/180)

  1. Tant A says:

    Väldigt fin dekoration på den stubben 🙂 Bra val av tema!