One Response to Eget tema 6 – Lappad och lagad (57/180)

  1. Åsa says:

    Rolig temaidé och fint foto på en gammal byggnad som måste ha använts en hel del.